شوینده شوره – دوغاب سیمان نما – دوده آجر – نانوشاین

این مواد کارایی زیادی دارد از جمله:

* از بین بردن شوره و سیمان بندکشی نما

* از بین بردن خزه، جلبک و قارچ سطح

* از بین برنده دوده بندکشی آجر

* از بین بردن گچ روی آجر

 

 

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط