واکس جداکننده

به طور کلی، مواد جداکننده قالب یا همان واکس های قالبی به منظور جلوگیری از چسبیدن مواد پلیمری به قالب که موجب آسیب دیدن قطعات پلیمری به قالب می گردد، مورد استفاده قرار می گیرند. مواد جدا کننده قالبی معمولا لایه نازکی از مواد نفتی یا شبه جامد اند که بر روی سطح قالب پاشیده می شود. این لایه، از تماس بین قالب و مواد پلیمری تشکیل شده جلوگیری می کند. بنابراین اگر از مواد جدا کننده در قالب استفاده نشود، در حین برداشت از قالب، با مقاومت مواد پلیمری روبرو شده که منجر به پارگی آن می گردد.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط