انتخاب بهتری پکیج برای ارسال آگهی

  در زیر بهترین پکیج را برای خودتان انتخاب کنید.

  پلان پایه آگهی

  تومان۴۵,۰۰۰.۰۰
  • اعتبار: ۳۶۵ روز
  • آگهی رایگان: ۵
  • آگهی های ویژه: ۲
  • آگهی در بالا: ۳
  • مناقصه را مجاز کنید: ۰
  • تعداد تصاویر: ۲
  • نشانی ویدئو: خیر
  • مجاز به برچسب ها: بله
  • دسته بندی ها: همه
  انتخاب پلان

  پلان حرفه ای آگهی

  تومان۷۰,۰۰۰.۰۰
  • اعتبار: ۳۶۵ روز
  • آگهی رایگان: ۳۰
  • آگهی های ویژه: ۱۵
  • آگهی در بالا: ۱۰
  • مناقصه را مجاز کنید: ۵
  • تعداد تصاویر: ۳
  • نشانی ویدئو: خیر
  • مجاز به برچسب ها: بله
  • دسته بندی ها: همه
  انتخاب پلان
  بالا
  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  × اگر کمک میخواین کلیک کنید؟