تهران کسب

خواص و کاربرد منیزیم سولفات

1- کود کشاورزی: منیزیم سولفات به عنوان یک منبع تامین یون منیزیم (Mg++)  و سولفات (SO4–)  در کشاورزی برای رشد گیاهان ضروری است. 2- صنعت کاغذ: منیزیم سولفات به عنوان یک ترکیب محافظ برای افزایش استحکام و مقاومت مکانیکی کننده به خمیر کاغذ افزوده می شود. 3- صنعت نساجی: منیزیم سولفات به عنوان یک ترکیب […]