تهران کسب

کاربرد روغن های سیلیکون به عنوان عامل ضد کف

1- روغن سیلیکون  با ویسکوزیته 350 cst  بخاطر اینکه چسبندگی کمی دارد، از این رو  نیروی کشش سطحی بین مولکول های  پمجاور خود را کاهش داده و موجب  شکسته شدن حباب های کف می شود از این جهت روغن سیلیکون به عنوان ضد کف به روغن های در حال جوشیدن افزوده می شود. 2- روغن سیلیکون به […]