تهران کسب

کانال واتساپ صنایع و مواد شیمیایی

معرفی کانال واتساپ صنایع شیمیایی کشور شامل تولید کنندگان ، فروشندگان و آموزش شامل :   ❇️ صدها مقاله ، کتاب ، خبر ، گزارش 🟥 در حوزه فناوری ، صنعت و تجارت در ❇️ کانال صنایع شیمیایی ایران 🟠 و گروه های وابسته به آن 🟥 آماده تبادل با کانالهای علوم و مهندسی   […]

گروه واتساپ رانندگان ترانزیت

هدف گروه واتساپی رانندگان ترانزیت، همکاری راننده و صاحب ماشین جهت بار ترانزیتی می‌باشد.   راننده عراق رو راننده داخلی راننده ترانزیت راننده بین الملل (مدارک کامل)   لینک ورود به کانال