تهران کسب

پنج تکنولوژی مورد نیاز در کشاورزی

پنج تکنولوژی مورد نیاز در کشاورزی پهباد٬ نرم‌افزاهای مدیریتی٬ ربات‌ها و سنجش میزان نیتروژن تاثیر به ‌سزایی در میزان بهره‌وری دارند تکنولوژی سال‌هاست که نقش به‌سزایی در کشاورزی داشته است. تراکتورهای بزرگتر و بهتر٬ ماشین‌های کاشت٬ شخم‌زنی و برداشت به تولید بهتر محصولات کشاورزی کمک کرده‌اند. در دهه‌های اخیر٬ تکنولوژی کشاورزی دقیق در جهت بالابردن […]