تهران کسب

نقش یون منیزیم در بدن انسان

نقش یون منیزیم در بدن انسان: 1- یون منیزیم (Mg++) فعال کننده آنزیم هایی است که در واکنش های متابولیسم  کربوهیدرات ها و تامین انرژی سلولی نقش دارند. 2- کمبود منیزیم در بدن، موجب بروز علائمی در بدن از قبیل خستگی و کاهش انرژی می شود. 3- یون منیزیم موجب تحریک سنتز و ترشخ غده […]