تهران کسب

معنی و مفهوم DFMEA چیست؟

1- حرف D در DFMEA مخفف دیزاین یعنی طراحی است. 2- واژه DFMEA، راه و روشی برای یافتن خطرات احتمالی ناشی از محصول، چه هنگام ایجاد محصول جدید یا تغییر محصول موجود است. 3- با این فرآیند می توانیم خطرات را زودتر از زمان وقوع ، شناسایی کنیم. 4- شناسایی زودهنگام نه تنها باعث صرفه […]